T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

Wynajem kontenerów na śmieci to popularna usługa, z której korzystają nie tylko firmy, ale i gospodarstwa domowe. Dzięki niej zleceniodawca może pozbyć się problematycznych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Co oprócz wynajmu obejmuje usługa? Jakie kontenery na śmieci są dostępne na rynku?

Usługa wynajmu kontenerów na śmieci – co w sobie zawiera?

Wynajem kontenerów na śmieci to najlepszy sposób, by legalnie pozbyć się odpadów, takich jak stare meble, gruz, materiały izolacyjne, pozostałości remontowo-budowlane czy też odpady zmieszane. Zgodnie z polskim prawem, nie można ich bowiem wrzucić do zwykłych śmietników na odpady komunalne (bytowe).

Dzięki usłudze świadczonej przez wyspecjalizowane firmy problematyczne śmieci trafiają w miejsce, gdzie są legalnie utylizowane. Dostarczane kontenery na śmieci mogą mieć różne wymiary, co ułatwia dopasowanie modelu do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Wynajem kontenerów na śmieci najczęściej obejmuje:

 • podstawienie wybranego kontenera pod wskazany adres,

 • załadunek śmieci, jeśli nie są one generowane na bieżąco, lecz zalegają na posesji czy też terenie budowy,

 • odbiór kontenera po jego zapełnieniu lub we wskazanym terminie.

Na tym jednak usługa wynajmu kontenera na śmieci się nie kończy. Wiele firm oferuje bowiem szerszy katalog wsparcia. Najczęściej obejmuje on pomoc w opróżnieniu pomieszczeń z zalegających w nich mebli i przedmiotów, a także uporządkowanie terenu po budowie lub rozbiórce obiektu. Firmy wynajmujące kontenery na śmieci oferują również możliwość zamówienia dodatkowego transportu we wskazane miejsce.

Wynajem kontenerów na śmieci – czego wywóz można zlecić?

Odpady generowane przez gospodarstwa domowe czy też firmy nie mają wyłącznie charakteru bytowego. Nie mogą zatem być objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Nie oznacza to jednak, że można nimi rozporządzać dowolnie. Muszą one zostać z utylizowane zgodnie z prawem. Wywóz jakich kategorii śmieci można zlecić wyspecjalizowanej firmie?

Zleceniodawca może wynająć kontenery m.in. na:

 • odpady wielkogabarytowe (np. meble),

 • ziemię i odpady powstałe podczas porządków wykonywanych w ogrodzie, na posesji czy też parku,

 • złom,

 • gruz,

 • odpady remontowo-budowlane (np. cement, płyty gipsowo-kartonowe),

 • materiały izolacyjne (np. styropian, wełna mineralna),

 • papę lub azbest,

 • odpady zmieszane.

Rodzaj śmieci, jakie będą składowane w kontenerze, należy określić, jeszcze przed podpisaniem umowy z firmą zajmującą się wywozem. Rodzaj odpadu jest czynnikiem, który determinuje nie tylko typ zastosowanego pojemnika, ale i cenę usługi. Najmniej płaci się za śmieci jednorodne, najwięcej za odpady zmieszane. Na koszt wynajmu kontenera wpływ ma także ilość śmieci, czas udostępnienia pojemnika oraz częstotliwość wywozu odpadów.

Na rynku dostępne są kontenery przeznaczone zarówno do składowania i przewozu zwykłych odpadów, jak i śmieci potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego lub zdrowia i życia ludzi. Jedne i drugie mają zróżnicowane rozmiary, co pozwala bez trudu dopasować ich wielkość do ilości odpadów.

Wynajem kontenerów na śmieci to usługa kierowana zarówno do firm, jak i gospodarstw domowych. Dzięki niej zleceniodawca może w szybki i legalny sposób pozbyć się problematycznych odpadów, takich jak gruz, meble czy też pozostałości po remoncie. Dostępne kontenery na śmieci można z łatwością dopasować do ilości odpadów i ich kategorii. Dzięki temu ich składowanie, wywóz, a następnie utylizacja przebiegają zgodnie z prawem.

Kategorie: Uncategorized