T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

Kiedy budynek jest poddawany rozbiórce, należy wziąć pod uwagę różne przepisy prawne. Dlaczego? W ten sposób prace wyburzeniowe zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem i jednocześnie będą przyjazne dla środowiska. Co zatem zrobić z gruzem po rozbiórce domu? Trzeba uwzględnić to, że odpady budowlane dzielą się na kilka grup. To nie tylko czysty gruz, ale także odpady niebezpieczne, dlatego trzeba wiedzieć, jak je segregować i w jaki sposób je zutylizować.

Odpady niebezpieczne muszą być oddzielone od reszty. Gruz, odpady drzewne, metalowe, plastikowe i komunalne również muszą być oddzielone. Ze względu na przyjazną dla środowiska i opłacalną utylizację zaleca się oddzielenie głównych komponentów.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o odpadach, osobą odpowiedzialną za odpady jest właściciel wyburzanego budynku. Wywóz gruzu, utylizacja i recykling muszą odbywać się zgodnie z prawem. Odpady budowlane powinny być przekazywane wyłącznie autoryzowanemu punktowi zbierania lub obsługi odpadów w celu utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Wywóz gruzu, czyli jak wygląda utylizacja odpadów budowlanych

Utylizacja odpadów budowlanych przeprowadzana jest na kilku etapach. Najpierw odpady są składowane na wyznaczonym miejscu, gdzie odbywają się prace rozbiórkowe. Zwykle wynajmuje się duże kontenery lub worki typu BIG BAG i w tych pojemnikach umieszcza się odpady budowlane. Po skończonych pracach wyburzeniowych lub, gdy kontener zostanie przepełniony, należy zadbać o wywóz gruzu. Zwykle transportem i utylizacją odpadów budowlanych zajmują się firmy świadczące usługi w tym zakresie. To specjaliści dbają o to, by właściwie zidentyfikować odpady. W tym celu wypełniany jest formularz dotyczący identyfikacji odpadów. Jakie informacje zawiera ten dokument?

  • imię, nazwisko i adres właściciela,
  • rodzaj składowanych odpadów,
  • ilości odpadów, która jest transportowana,
  • informację o odpadach niebezpiecznych, jeśli takie występują.

Odpady budowlane (rozbiórkowe) poddawane recyklingowi

Odpady budowlane, zwłaszcza te rozbiórkowe, można segregować na miejscu lub wysyłać bezpośrednio do sortowni. Te, które są klasyfikowane na miejscu i wcześniej przetwarzane, są wysyłane bezpośrednio do zakładu recyklingu. Materiały, które nie są rozdzielane na miejscu i wysyłane do sortowni, również docierają w to samo miejsce. Produkty, które można poddawać obróbce na miejscu to: gruz, beton, drewno, ceramika, tworzywa sztuczne, papier i tektura. Z zakładu przetwarzania lub recyklingu lub bezpośrednio z placu budowy mogą znajdować się materiały, które z jakiegokolwiek powodu muszą trafiać bezpośrednio na wysypisko.

Sukces odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych , zależy od wielu czynników. Ważne jest to, gdzie znajduje się sortownia, jeśli dość blisko, wówczas nie ma problemu z transportem. Nie bez znaczenia jest także to, czy w ogóle istnieje zapotrzebowanie na kruszywa powstające w drodze recyklingu. Na koniec czynnik najważniejszy, czyli koszt składowania odpadów na wysypiskach. Inne są ceny dla osób prywatnych, a inne dla większych zakładów. W związku z tym należy wcześniej upewnić się, jakie ceny proponuje konkretna sortownia odpadów.

Kategorie: Uncategorized