T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

Rozbiórka budynku to proces, który podlega ścisłym przepisom prawnym, gdyż nie można jej przeprowadzić bez formalnej zgody. Co więcej, odpady powstające na skutek rozbiórki muszą zostać wywiezione, gdyż gruz budowlany składowany na posesji skutkuje karą grzywny w wysokości nawet 5000 złotych. Jak zatem prawidłowo posprzątać teren po rozbiórce budynku? Podpowiadamy!

Wybór odpadów budowlanych

Zanim jeszcze zadecydujemy o samodzielnej rozbiórce budynku, musimy wiedzieć, że wiąże się ona z uzyskaniem licznych pozwoleń. Po pierwsze musimy uzyskać zgodę na rozbiórkę, co wiąże się ze złożeniem formalnego wniosku do odpowiedniego organu, zazwyczaj do Urzędu Miasta. Po drugie zadbać należy o wywóz gruzu, co wiąże się z koniecznością wynajmu specjalnych kontenerów. W związku z tym, że zajmują niemało miejsca, warto wcześniej przygotować kąt, w którym je postawimy tak, aby zapewnić jednocześnie łatwy dostęp dla osób, które będą brać udział w rozbiórce budynku. Kontenery na śmieci i odpady wyróżniają duże gabaryty, dlatego najlepiej skontaktować się z firmą, która je przywiezie, a następnie od nas odbierze.

Opady do recyklingu – które?

Nie wszystkie opady, które powstają podczas rozbiórki budynku należy utylizować. Przynajmniej część z nich z pewnością nada się do recyklingu, dzięki czemu można je później ponownie wykorzystać. Co się do nich zalicza? Będą to m.in. kamienie, cegły, płytki ceramiczne, a nawet elementy zaprawy, które można przerobić na kruszywo służące chociażby do budowy dróg. Podobnie wygląda kwestia odpadów drewnianych czy metalowych, które również można poddać recyklingowi. Już na etapie składowania warto oddzielić odpady nadające się do recyklingu, od tych przeznaczonych do utylizacji.

Odpady do utylizacji

Odpady, które nie mogą być ponownie wykorzystanie, musimy zutylizować. Ten obowiązek dotyczy zwłaszcza odpadów niebezpiecznych. Mowa przede wszystkim o elementach zawierających azbest, takich jak pokrycia dachowe, papa czy pokrycia elewacji. Musimy wiedzieć, że takich odpadów nie możemy po prostu wrzucić do kontenera, gdyż trzeba je wcześniej odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu najprościej będzie umieścić je w oddzielnych pojemnikach służących do wywozu opadów. Co więcej, materiały tego typu muszą zostać oznakowanie jako niebezpieczne, ponieważ tylko wtedy trafią do specjalnego miejsca wyznaczonego do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Azbest jest wyjątkowo szkodliwy dla naszego zdrowia, dlatego rozbiórki nie należy rozpoczynać bez specjalistycznej odzieży oraz sprzętu. Samodzielna rozbiórka nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, w niektórych przypadkach zdecydowanie lepiej skorzystać z usług firm, które się w tym specjalizują. Przy rozbiórce pod uwagę musimy wziąć także koszty wynajmu kontenerów. Ich wysokość jest uzależniona od ilości, a także pojemności kontenerów. Zazwyczaj wynajmuje się przynajmniej dwa: jeden przeznaczony do opadów recyklingowych i drugi do opadów do utylizacji. Firmy wynajmujące kontenery najczęściej doliczają także koszt dojazdu do klienta.

Podczas rozbiórki budynku punkt kluczowy powinno stanowić bezpieczeństwo osób, które będą przy niej pracować, właśnie dlatego wyposażyć trzeba się w specjalistyczną odzież i sprzęt. Niezbędne będą także kontenery służące do wywozu gruzu, gdyż składowanie odpadów na podwórku wiąże się z kara finansową i jest surowo zabronione. Składowanie opadów do kontenerów znacząco przyspiesza proces rozbiórki i ich wywozu z naszej posiadłości.

Kategorie: Uncategorized