T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

W miastach, tak jak wszędzie, gromadzą się rozmaite śmieci i odpady, które trzeba usunąć, aby z jednej strony zrobić porządek w otoczeniu, a z drugiej zaś stworzyć miłą atmosferę i odpowiednie warunki do życia. Dlatego zorganizowano podmioty, które są odpowiedzialne za wywóz odpadów budowlanych, czyszczenie chodników i dróg, oczyszczanie przystanków, a także wywóz wszelkiego typu śmieci. Kto konkretnie się tym zajmuje?

Letnie oczyszczanie miast

Miasta oczyszcza się przez cały rok, a więc i w okresie letnim. W tym czasie pracy jest prawdopodobnie najwięcej. Jednak w każdym mieście są podmioty za to odpowiedzialne, więc nie zawsze porządki są tylko obowiązkiem mieszkańców.

Kto odpowiada za czyszczenie miast?

Czyszczenie miast to oczyszczanie ulic, chodników, dróg dla rowerów, przystanków komunikacji miejskiej, a także trawników i koszy usytuowanych w pasach drogowych. Chodzi tu o wszelkiego typu zanieczyszczenia, w tym śmieci. Za większość tych prac odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej. W każdym mieście są także firmy, które zajmują się wywożeniem gruzu i innych odpadów, których nie można umieścić w ogólnodostępnych i przynależących do każdej posesji pojemników.

Co powinni sprzątać mieszkańcy?

Należy pamiętać, że za chodnik przy posesji odpowiada jej właściciel. Jeżeli więc są jakieś zanieczyszczenia to trzeba je usunąć, by nie stwarzały zagrożenia dla uczestników ruchu pieszych. Czasem są to śmieci, których nie można umieścić w żadnym z pojemników przeznaczonych do składowania odpadów. Wówczas trzeba przetransportować je w odpowiednie miejsce. Pomoc mogą zapewnić firmy, które specjalizują się w tym zakresie.

Zimowe oczyszczanie miast

Zależnie od miasta, za zimowe porządkowanie ulic i chodników odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, urząd dzielnicy, administratorzy, zarządcy osiedli oraz właściciele nieruchomości. Podmioty te odpowiedzialne są również za usuwanie śniegu z dachów. Biorąc jednak pod uwagę chodniki przy prywatnych posesjach, oczyszczać je powinni ich właściciele. Gdyby przez nieodśnieżony chodnik pieszy przewrócił się i poniósł z tego tytułu jakieś obrażenia, mógłby ubiegać się o odszkodowanie u właściciela posesji, do której chodnik ten przynależy.

Podsumowanie

Pomimo iż bywa z tym różnie i właściwie nierzadko widuje się przepełnione kosze na śmieci, zaśmiecone chodniki i ulice, są podmioty odpowiedzialne za utrzymanie tych miejsc w należytej czystości. Co więcej, także mieszkańcy są zobowiązani do utrzymywania porządku na chodnikach przynależących do ich prywatnych posesji. Trzeba tylko pamiętać o tym, że wszelkie tego rodzaju zanieczyszczenia powinny być umieszczane w odpowiednich do tego celu kontenerach i przekazywane do wskazanych punktów odbioru.

Przykładowo zgromadzony gruz musi być zabrany przez firmę, która specjalizuje się w tym zakresie. Nie można umieścić go w pojemniku do tego nieprzystosowanym. Czasem trzeba skorzystać z usług dodatkowej firmy, która ma specjalne kontenery na określony rodzaj odpadów, jak na przykład gruz czy odpady poremontowe i po budowlane. Gdyby tylko każdy z nas zadbał o swoje otoczenie i o to, aby śmieci, które produkujemy, lądowały w odpowiednich pojemnikach, byłoby ich mniej. Mniej leżałoby ich na chodnikach, jezdniach, w rowach i na trawnikach. Wówczas nie byłoby trzeba zastanawiać się nad tym, kto powinien usunąć te czy inne odpady, kto powinien oczyszczać miasta. Utworzone do tego jednostki zajmowałyby się wyłącznie porządkowaniem liści, gałęzi, śniegu oraz innych tego rodzaju zanieczyszczeń i wszędzie panowałby porządek.

Kategorie: Uncategorized