T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

Podczas remontu mieszkania lub budowy domu zawsze powstają kłopotliwe śmieci poremontowe. Nie zawsze wiadomo co z nimi zrobić, jak je bezpiecznie przechowywać, a później legalnie wywieźć zalegający gruz. Z pomocą przyjdzie Państwu ten wpis na blogu, w którym opowiemy jak powinien odbywać się wywóz śmieci poremontowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).

Gdzie można wywozić śmieci po remoncie lub budowie

Istnieje wiele skutecznych metod na wywóz śmieci po remoncie lub budowie. Najlepszym sposobem na utylizację materiałów budowlanych jest zamówienie kontenera na gruz w firmie zajmującej się recyklingiem odpadów, takiej jak nasza. Jest to najwygodniejsza forma uprzątnięcia placu budowy, kontener na gruz zostanie przez nas podstawiony we wskazane miejsce, o ile będzie taka techniczna możliwość, co umożliwi szybki załadunek kontenera i sprawny wywóz gruzu.

Jeżeli mamy małą ilość śmieci budowlanych po remoncie gospodarstwa domowego do wywozu, można oddać je za darmo do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), czyli na tzw. gratowisko. W Poznaniu i okolicy takie punkty znajdziemy między innymi pod adresami: 

  • Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, Poznań,
  • Ul. Wrzesińska nr. 12, Poznań,
  • Ul. Meteorytowa 1, Suchy Las.

Co grozi za składowanie i wywóz odpadów budowlanych – niezgodnie z przepisami?

Niezgodne z przepisami składowanie bądź nielegalny wywóz odpadów budowlanych to wykroczenie z artykułu 145 kodeksu wykroczeń za co grozi w najlepszym wypadku pouczenie, jednak dużo częściej stosowane są kary grzywny do 500zł. W fazie projektu jest jednak ustawa, która ma zwiększyć wysokość grzywny dziesięciokrotnie do nawet 5000zł. W skrajnych przypadkach zastosowanie mogą mieć przepisy z kodeksu karnego, artykuł 182 mówi jednak jedynie o zanieczyszczeniu środowiska w znacznych rozmiarach, co bardzo trudno udowodnić. Teoretycznie możliwa jest nawet kara bezwzględnego pozbawienia wolności do 8 lat.

Jak wynająć kontener na czas remontowania pomieszczeń

Kontener na gruz można wynająć na wiele różnych sposobów. Najprostszym jest zadzwonienie pod nr. 883-111-500 i telefoniczne złożenie zamówienia. Nasi konsultanci profesjonalnie doradzą Państwu w zakresie doboru wielkości pojemnika oraz określą rodzaj odpadów, od czego uzależniona jest cena wywozu gruzu.

Dla klientów hurtowych oraz dla tych, którzy preferują do nas napisać zamiast zadzwonić i wolą dostać odpowiedź pisemną, przygotowaliśmy również możliwość e-mail’owego zamówienia kontenera na gruz: biuro@usun-gruz.pl

Jak odpowiednio zabezpieczyć kontener z gruzem podczas transportu

Osoby zamawiające kontener na gruz, powinny odpowiednio go zabezpieczyć na czas transportu, żeby umożliwić bezpieczny odbiór i utylizację odpadów budowlanych. Najważniejsze, żeby kierować się tymi trzema podstawowymi zasadami bezpieczeństwa:

  1. Kontener ładujemy do granicy burt, nic nie powinno wystawać ponad jego krawędzie. Przeładowane pojemniki uniemożliwiają bezpieczny transport, stwarzając ryzyko wypadku w ruchu drogowym.
  1. Wrzucamy właściwy rodzaj odpadów do kontenera. Niepoinformowanie obsługi o niebezpiecznej zawartości pojemnika, może skończyć się tragedią. Do kontenera na gruz nigdy nie wrzucamy: przeterminowanych leków, odpadów medycznych, smoły, eternitu (azbestu) i innych materiałów niebezpiecznych, które podlegają specjalistycznej utylizacji.
  1. Zapewniamy swobodny dostęp do pojemnika. Nie wolno kontenera zastawiać, parkować aut w bezpośrednim sąsiedztwie kontenera ani przestawiać go “na własną rękę”. Mogłoby to utrudnić lub uniemożliwić odbiór odpadów, a w najgorszym przypadku spowodować szkodę na czyimś mieniu bądź zdrowiu.

Co zazwyczaj się dzieje z gruzem transportowanym w kontenerach

Śmieci, które są do nas przywożone są w pierwszej kolejności sortowane ze względu na rodzaj odpadów. Mieszane odpady są dzielone na metale, tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę i inne, po czym zostają wywożone do odpowiednich firm zajmujących się recyklingiem odpadów. Czysty gruz trafia do przesiewacza, w której większy gruz oddzielany jest od drobnicy. Największe kawałki zostają skruszone na mniejsze. W ten sposób powstaje kruszywo budowlane o frakcjach do 4-32mm oraz 32-64mm, które można sprzedać np. pod budowę dróg lub do utwardzania placów. Najdrobniejsza odsiewka 0-4mm to tzw. piasek zasypowy i może być wykorzystany do zasypywania fundamentów i studni, ma też funkcję stabilizującą nowo położoną kostkę brukową.

Kategorie: Uncategorized