T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

Ustawa z 23 stycznia 2020 roku dotycząca odpadów reguluje tryb, a także formę w jakiej należy sporządzać dokumenty ewidencyjne. Nowe prawo doprecyzowuje sytuację, gdy awarii uległ centralny system teleinformatyczny, w którym znajduje się nie tylko baza o danych produktach, ale również o opakowaniach i gospodarce odpadami, czyli BDO. Ponadto przedsiębiorcy muszą wprowadzić wszystkie dokumenty wystawione w formie papierowej do systemu elektronicznego. Ta zmiana obejmuje m.in. firmy oferujące wywóz gruzu.

Co warto wiedzieć o zmianach w ustawie o odpadach?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że obowiązkowi rejestracji do BDO nie podlegają osoby, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Ponadto nie muszą rejestrować się zarządcy ziemscy, którzy wykorzystują komunalne osady ściekowe w rolnictwie, a także do rekultywacji terenów na cele rolne. Kogo jeszcze nie obowiązuje rejestracja?

  • Podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność, której celem jest zbieranie różnego rodzaju odpadów i opakowań.
  • Osób transportujących odpady, które same wytworzyły.

Z kolei obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust.1 i art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Są to m.in. przedsiębiorcy specjalizujący się w recyklingu i odzysku, recyklingu pojazdów wycofanych z ruchu oraz zbierający i przetwarzający zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Ponadto muszą rejestrować się podmioty zajmujące się przetwarzaniem baterii i akumulatorów, a także pośrednicy.

Rejestracja w BDO – podstawowe informacje

Rejestracja w BDO odbywa się poprzez oficjalną stronę internetową. Na początku trzeba wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Dla ułatwienia przygotowano specjalny film instruktażowy, który krok po kroku wyjaśnia w jaki sposób prawidłowo zarejestrować się BDO. Film jest również dostępny na oficjalnej stronie. Przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie działalności związanej z odpadami muszą zarejestrować się w systemie przed uruchomieniem firmy. Z kolei przedsiębiorstwa już istniejące, muszą zarejestrować się najszybciej jak to możliwe.

Rodzaje odpadów

Z obowiązku rejestracji są zwolnione m.in. odpady drewniane i drewno, odpowiednio do 20 i 10 ton rocznie. Oprócz tego, różnego rodzaju odpady betonowe oraz gruz ceglany do 10 ton rocznie. Nie trzeba rejestrować gleby, ziemi i kamieni w ilości nieprzekraczającej 20 ton rocznie. Odpady, w skład których wchodzi gips również nie muszą być rejestrowane w BDO, w przypadku gdy ich ilość jest mniejsza niż 10 ton każdego roku. Warto wiedzieć, że firmy niezarejestrowane w BDO, które wytwarzają odpady, nie będą mogły ich przekazać firmie odbierającej, świadczącej takie usługi jak np. wywóz gruzu.

Przykładowe kary za niedopełnienie obowiązków przedstawiają się następująco:

  • gospodarowanie odpadami niezgodnymi z wpisem do rejestru – kara grzywny lub pozbawienie wolności,
  • prowadzenie działalności bez wpisu do BDO – administracyjna kara pieniężna w kwocie od 5000 złotych do 1 000 000 złotych,
  • transportowanie odpadów bez wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna zawierająca się w zakresie od 1000 złotych do 10 000 złotych.

Ponadto przedsiębiorcy są zobowiązani do prawidłowego wypełniania dokumentów (umieszczenie numeru rejestracyjnego). W przeciwnym wypadku, również mogą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.

Cel nowelizacji ustawy o odpadach

Pomimo coraz większej świadomości społeczeństwa o konieczności ochrony środowiska, w dalszym ciągu można spotkać nielegalne wysypiska. Tak zwane dzikie składowiska odpadów mogą zatruć nie tylko glebę, ale również wody gruntowe na wiele lat, dlatego powinny być jak najszybciej zgłaszane odpowiednim organom. Znowelizowana ustawa ma ograniczyć takie przypadki do minimum.

Kategorie: Uncategorized